FAQs


De ondersteuning van docenten en studenten vindt in eerste instantie plaats op facultair niveau. U kunt altijd bij de facultaire Blackboard ondersteuners terecht met zowel technische als inhoudelijke vragen. De contactadressen staan op de voorpagina van http://blackboard-support.uu.nl/, onder ‘Contact’.
De facultaire ondersteuners hebben beperkte rechten binnen Blackboard. Voor een aantal zaken zullen zij zelf weer aankloppen bij het algemene functionele beheer van Blackboard, dat is belegd bij ITS.

Enkel indien u de volledige functionaliteit van Blackboard 9.1 wilt kunnen benutten, is Java software vereist. De meest recente versie van Java is te downloaden vanaf www.java.com. Eén van de voordelen van de aanwezigheid van Java software, is de mogelijkheid om, vanaf het tabblad ‘Content Collection’, meerdere bestanden tegelijkertijd te uploaden naar Blackboard. Java is niet vereist voor het uploaden van ‘losse’ bestanden in een cursusomgeving of community, via het ‘Attach File’ pictogram in de Text Editor bij (bijvoorbeeld) een ‘Item’, of via de knop ‘Browse My Computer’.

[alert type=”info”]Opm: Microsoft gebruikt vanaf Windows 10 als standaard browser ‘Edge’. Net als Edge is er ook bij de latere versies van Chrome geen Java-ondersteuning meer. Blackboard als geheel heeft hier geen last van omdat de meeste onderdelen geen Java gebruiken, behalve:

 • Uploaden van meerdere bestanden tegelijkertijd (bij Browse Content Collection)
 • Chat & Virtual Classroom

[/alert]

Als u studenten met elkaar wilt laten discussiëren bijvoorbeeld naar aanleiding van een college of werkgroep, gebruik dan de functionaliteit ‘Discussion Board’. Bij de handleidingen vindt u in de categorie ‘Communiceren en samenwerken’ de handleiding Discussion Board met uitleg over het aanmaken en inrichten van discussiefora. NB. Als u studenten in groepen met elkaar wilt laten discussiëren dan is het verstandig om groepen aan te maken bij Users and Groups > Groups en bij de ‘Tool Availability’ de optie ‘Discussion Board’ aangevinkt te laten staan.

Als u groepen heeft aangemaakt, kunnen studenten ook files uitwisselen zonder hierover te discussiëren. U kunt hiervoor de tool ‘file exchange’ aanzetten. Deze tool is uitsluitend beschikbaar in groepen, dit in tegenstelling tot het Discussion Board dat ook los van een groep kan worden gebruikt. Van belang is om studenten goed te informeren over het doel van de tools zodat duidelijk is wanneer zij wat waarvoor moeten gebruiken. Het discussion board gebruiken om alleen bestanden uit te wisselen is bijvoorbeeld niet aan te raden, de tool ‘file exchange’ is hiervoor meer de aangewezen tool.
Voor het werken met groepen en het aanmaken van de discussion boards is een aparte handleiding ontwikkeld (zie onder handleidingen)

Ja, dit kan door middel van het instellen van de Course Entry point. Wij raden echter aan het Template van de Universiteit Utrecht te volgende waarbinnen Announcements de eerste pagina is.

Het Course Entry point is te vinden via Customization > Teaching style:
Course entry point

Een message is een bericht dat alleen binnen Blackboard cursus of community gelezen kan worden. Een student moet dus actief in die specifieke cursus de Messages bezoeken om deze te kunnen lezen.

Mail wordt afgeleverd in de reguliere e-mailbox van het @students.uu.nl e-mailaccount. Het is niet mogelijk om messages door te laten sturen naar een mailaccount.

Waarschijnlijk staat de cursus nog op ‘Unavailable’. Zie Hoe maak ik mijn cursus beschikbaar/available?

Een andere mogelijkheid is, dat de mededeling Date-Restricted is en niet actief is op het huidige tijdstip.

Een discussionboard is een communicatiemiddel dat enkel wordt gebruikt bij cursussen die werken met usergroups. Er dienen dus eerst groups te zijn aangemaakt, alvorens u discussionboards kunt gaan ontsluiten.

 1. Ga in de control panel naar Users and Groups en kies voor Groups.
 2. Maak de gewenste groep aan en zorg hier bij dat er vinkje staat voor ‘Discussion Board’:
  DiscussionBoard

Wanneer je een Course link wilt maken moet je via een pop up scherm aangeven naar welk onderdeel in je cursus je de link wilt maken. Zie je het zojuist gemaakte item hier niet verschijnen actualiseer het pop up scherm dan even door op Ctrl + F5 te drukken.

CourseLink

Het al dan niet kunnen toevoegen van een attachment binnen een discussionboard-bericht is een instelling van het discussionboard. Binnen de instellingen van het specifieke discussionboard moet dus worden aangegeven dat attachments toegestaan zijn. Bij het aanmaken van een algemeen discussionboard is dit standaard zo ingesteld, maar bij het aanmaken van een group-discussionboard is dit helaas niet standaard het geval. Aanpassen van deze instelling gaat als volgt:

 1. Ga naar de betreffende groep waar het discussionboard onderdeel van uitmaakt via Users and Groups > Groups.
 2. Klik op de naam van de betreffende groep.
 3. Klik op Group Discussion Board.
 4. Klik op de pijltjes naast de naam van het Discussionboard en kies voor Edit.
 5. Ga in het scherm dat verschijnt naar de sectie ‘Forum Settings’ en zet daar een vinkje voor ‘Allow File Attachments’.
 6. Submit

Technisch is het mogelijk om ingeschreven studenten uit de cursus te verwijderen, maar dit wordt sterk afgeraden!
Bij het direct verwijderen van een student uit een Blackboard cursus gaan alle studentgegevens (zoals opdrachten, toetsresultaten, cijfers e.d.) verloren. Daarnaast wordt het account via de automatische synchronisatie met Osiris na enkele uren toch weer toegevoegd. De correcte wijze om een student uit een Blackboard cursus te verwijderen is dan ook door de student in Osiris uit te schrijven.

Inschrijven voor vakken en minoren regelen studenten via het Studiepunt (www.uu.nl/studiepunten).

Nee, in principe is dit niet mogelijk. Toevoegingen van studenten aan Blackboard cursussen vinden automatisch plaats via de Osiris inschrijving voor een cursus.
In noodgevallen kunnen studenten handmatig worden toegevoegd. Gebruik deze mogelijkheid alleen in het geval er is misgegaan bij de inschrijving en de student direct toegang tot een cursus moeten hebben. NB dit ontslaat de studenten niet van de verplichting om zich alsnog in te schrijven.

 • Ga binnen de gewenste cursus naar “control panel” en “users en groups” en kies hier voor “users”
 • Kies hier “enroll user” en “find users to enroll”
 • Voer de Solis-id van de betreffende docent in te vullen bij “username” en kies bij “Role” voor de gewenste rol.
 • Er kan middels de knop “Browse…” ook gezocht worden naar een persoon. Hierbij kan gezocht worden op naam en op e-mailadres (selecteer hierbij de juiste velden).
 • “Enrollment Availability” blijft op “yes” staan: kies nu “submit”

Ja, dat kan. Docenten die de rol van “instructor” hebben voor een cursus kunnen mededocenten toevoegen en verschillende rollen toekennen aan deze mededocent.

 • Ga binnen de gewenste cursus naar “control panel” en “users en groups” en kies hier voor “users”
 • Kies hier “enroll user” en “find users to enroll”
 • Voer het Solis-id van de betreffende docent in bij “username” en kies bij “Role” voor de gewenste rol.
 • Er kan middels de knop “Browse…” ook gezocht worden naar een persoon. Hierbij kan gezocht worden op naam en op e-mailadres (selecteer hierbij de juiste velden).
 • “Enrollment Availability” blijft op “yes” staan: kies nu “submit”

Alle docenten die beschikken over een Solis-id van de Universiteit Utrecht kunnen met deze stappen worden toegevoegd aan een cursus.
Let op: de basis voor de inrichting van cursussen is Osiris! In tegenstelling tot hoe het met studenten verloopt, blijven instructors wel bestaan in Blackboard als zij niet in dezelfde cursus in Osiris bestaan. Voor instructors heeft het de sterke voorkeur om deze aan te maken vanuit Osiris! 

Gastdocenten

Docenten die niet beschikken over een Solis-id kunnen worden toegevoegd als gastdocent aan een cursus.
Een verzoek tot aanmaken van een gastaccount kan worden ingediend bij de facultaire Blackboard-beheerder. De Blackboard-beheerder zal het gastaccount vervolgens toevoegen aan de gewenste cursus. Het e-mailadres van de Blackboard-beheerder staat vermeld op de pagina ‘Support’.

Wanneer uw cursus zowel een voltijd als een deeltijd variant kent dan is dit niet direct te zien in de module ‘My Courses’; daar ziet u namelijk dezelfde cursusnaam. Dit probleem kunt u verhelpen door in deze lijst ook het BB course_id te laten zien, hier staat namelijk V of D in. Dit kan door rechtsboven in de module op het ‘tandwieltje’ te klikken. Daar kunt u per cursus aangeven of u ook het BB course_id wilt laten zien.

In de onderstaande afbeelding is het tandwieltje te zien en het resultaat van de toevoeging van het BB course_id:

VT-DT-show-1

Het vinkje plaatsen:

VT-DT-show-2

Wanneer een student zich inschrijft in Osiris en de cursus staat op ‘Available’ (Zie Hoe maak ik mijn cursus beschikbaar/available?) dan krijgt de student automatisch binnen een dag toegang tot de cursus.

Het aanmaken van de cursussen en het toevoegen van de juiste personen gaat geheel volgens een automatische koppeling, waarin Osiris een centrale rol speelt. De koppeling zorgt ervoor dat voor elke cursus in Osiris een cursus op Blackboard wordt aangemaakt, dat alle studenten die staan inschreven op de cursus als ‘Student’ aan de Blackboard-cursus worden toegevoegd en dat alle docenten en coördinatoren die in Osiris bij de cursus staan geregistreerd als ‘Instructor’ worden toegevoegd.

Indien je als docent je cursus niet ziet, zijn er verschillende zaken die je kunt nagaan:

 • Allereerst is het handig om te weten wat er in Osiris over de cursus staat geregistreerd. Dit is na te zoeken in de Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht.Komt de cursus niet voor in de onderwijscatalogus? Neem dan contact op met Onderwijs- en Studentenzaken.
 • Komt de cursus wel voor, maar klopt de lijst met docenten niet? Neem ook dan contact op met Onderwijs- en Studentenzaken. Zij kunnen in beide gevallen de informatie in Osiris op orde brengen. Deze aanpassingen zullen dat via de automatische koppeling binnen een dag ook in Blackboard bijgewerkt zijn.
 • Klopt de informatie zoals deze in de onderwijscatalogus wordt getoond en wordt u als coördinator of docent genoemd, maar heeft u toch geen toegang? Neem dan contact op met facultair beheer (e-mailadressen van alle facultair beheerders zijn te vinden onder ‘Support’).

Wanneer een cursus wel beschikbaar is maar toch niet voorkomt in de ‘My Courses’-lijst van de student is de student mogelijk niet in Osiris ingeschreven voor de cursus. Dit kan via Onderwijs- en studenten zaken gecontroleerd worden. Is de inschrijving in Osiris voor de cursus wel in orde, en is er meer dan een dag verstreken sinds de inschrijving? Laat de student dan contact opnemen met de facultair beheerder. Zie voor contactgegevens het blok ‘Contact Faculty Helpdesk‘.

Ga in het Control Panel naar ‘’Customization‘ en ‘Properties’ en kies bij ‘Set Availability’ voor ‘Yes’ (hieronder rood omcirkeld). Hiermee wordt de cursus zichtbaar/beschikbaar voor studenten die staan ingeschreven in de cursus. Zo lang de cursus niet available is gemaakt verschijnt deze voor studenten niet in de ‘My Courses’-lijst op het ‘My Blackboard’-tabblad.

Availability